קולטור־פּראָגראַם

איר זײַט שוין אײַנגעשריבן אויפֿן זומערקורס ? די גאַנצע קולטור־פּראָגראַם איז אַרײַנגערעכנט אינעם קורס.

וואַרשטאַטן

 (אויב ס׳וועלן זײַן גענוג בעלנים) אויפֿן אָרט

געזאַנג־וואַרשטאַט מיט שורה ליפּאָווסקי

 • דינסטיק דעם 10טן אויגוסט, 15.30 – 17 אַז׳
 • דאָנערשטיק דעם 12טן אויגוסט, 15.30 – 17 אַז׳
 • מאָנטיק דעם 16טן אויגוסט, 15.30 – 17 אַז׳

קאָכוואַרשטאַט

 • מיט אַניק פּרים־מאַרגוליס און רעזשין נעבעל, דאָנערשטיק דעם 19טן אויגוסט, 15.30 – 17.30 אַז׳
 • מיט אַניק פּרים־מאַרגוליס, מיטוואָך דעם 25סטן אויגוסט, 15.30 – 17.30 אַז׳

אויף אינטערנעץ

שמועס־וואַרשטאַט פֿאַר מדרגה 1

 • מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק, שבת דעם 14טן אויגוסט, 20 – 21 אַז׳ 
 • מיט סאָניאַ פּינקוסאָוויטש־דראַטוואַ, דינסטיק דעם 17טן אויגוסט, 14 – 15 אַז׳ 

שמועס־וואַרשטאַט פֿאַר מדרגה 3-2

 • מיט נאַטאַליע קריניצקאַ, דאָנערשטיק דעם 12טן אויגוסט, 14 – 15 אַז׳
 • מיט נאַטאַליע קריניצקאַ, מאָנטיק דעם 16טן אויגוסט, 20 – 21 אַז׳ 
 • מיט סאָניאַ פּינקוסאָוויטש־דראַטוואַ, דאָנערשטיק דעם 19טן אויגוסט, 14 – 15 אַז׳

שמועס־וואַרשטאַט פֿאַר מדרגה 5-4

 • מיט נאַטאַליע קריניצקאַ, פֿרײַטיק דעם 13טן אויגוסט, 14 – 15 אַז׳
 • מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק, שבת דעם 21סטן אויגוסט, 16 – 17 אַז׳ 
 • מיט שרון בר־כּוכבֿא, דינסטיק דעם 24סטן אויגוסט, 14 – 15 אַז׳

מוזיק־ און געזאַנג־וואַרשטאַט

 • קלעזמאָרים־מוזיק מיט מאַרט דעראָזיער, מיטוואָך דעם 11טן אויגוסט, 20 – 21.30 אַז׳ 
 • געזאַנג מיט שורה ליפּאָווסקי, מיטוואָך דעם 18טן אויגוסט, 20 – 21.15 אַז׳ 
 • ניגונים מיט אַלאַן בערן, מיטוואָך דעם 25סטן אויגוסט, 20 – 21.30 אַז׳ 

פֿאָרש־מכשירים־וואַרשטאַט, מיט רייזע טורנער (אַ ציקל פֿון 3 באַגעגענישן)

 • שבת דעם 14טן אויגוסט, 18 – 19.30 אַז׳ 
 • שבת דעם 21סטן אויגוסט, 18 – 19.30 אַז׳ 
 • מאָנטיק דעם 23סטן אויגוסט, 20 – 21.30 אַז׳ 

הײַנטצײַטיקע ייִדישע טערמינאָלאָגיע, מיט רייזע טורנער

 • דאָנערשטיק דעם 19טן אויגוסט, 20.30 – 22.00 אַז׳

לייען־וואַרשטאַט פֿאַר כּתבֿ־ידן, מיט אַקווילע גריגאָראַוויטשיוטע (אַ ציקל פֿון 2 באַגעגענישן)

 • זונטיק דעם 15טן אויגוסט, 16 – 17.30 אַז׳ 
 • זונטיק דעם 22סטן אויגוסט, 16 – 17.30 אַז׳

אַלט־ייִדיש־וואַרשטאַט, מיט אַרנאָ ביקאַר

 • דאָנערשטיק דעם 12טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳

פֿילם־וואַרשטאַט, מיט טל חבֿר־כיבאָווסקי (אַ ציקל פֿון 3 באַגעגענישן)

 • דער פּראָיעקט, מיטוואָך דעם 11טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • דאָס פֿילמירן, זונטיק דעם 22סטן אויגוסט, 18:00 – 19.30 אַז׳
 • דער מאָנטאַזש, דינסטיק דעם 24סטן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳

ייִדיש־ראַדיאָ־וואַרשטאַט, מיט שחר פֿײַנבערג (אַ ציקל פֿון 3 באַגעגענישן)

 • דאָנערשטיק דעם 12טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • דאָנערשטיק דעם 19טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • דאָנערשטיק דעם 26סטן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳

שרײַבוואַרשטאַט, מיט שרון בר־כּוכֿבא (אַ ציקל פֿון 2 באַגעגענישן)

 • מיטוואָך דעם 18טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • זונטיק דעם 22סטן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳

רעפֿעראַטן אויף ייִדיש, פֿראַנצייזיש און ענגליש (אויף אינטערנעץ)

אויף ייִדיש

 • ייִדישע שרײַבער אין פּאַריז, מיט יצחק ניבאָרסקי, שבת דעם 14טן אויגוסט, 20.00 – 21.00 אַז׳
 • אַ ווירטועלער שפּאַציר איבערן ייִדישן פּאַריז, מיט נאַטאַליע קריניצקאַ, זונטיק דעם 15טן אויגוסט, 18.00 – 19.00 אַז׳
 • ייִדישע טיפּאָגראַפֿיע, מיט טל חבֿר־כיבאָווסקי, מיטוואָך דעם 18טן אויגוסט, 14.00 – 15.00 אַז׳
 • ייִדיש אין די אַמעריקאַנער טעלעוויזיע־סעריעס, מיט טל חבֿר־כיבאָווסקי, שבת דעם 21סטן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳

  אויף פֿראַנצייזיש

 • געשיכטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור (1800 1914), מיט יצחק ניבאָרסקי, דינסטיק דעם 10טן אויגוסט, 14.00 – 15.00 אַז׳
 • געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך, מיט אַרנאָ ביקאַר, מיטוואָך דעם 11טן אויגוסט, 14.00 – 15.00 אַז׳
 • יונג־ייִדיש און כאַליאַסטרע : ייִדישער אַוואַנגאַרד אין לאָדזש, וואַרשע און פּאַריז, מיט זשיל ראָזיע, מאָנטיק דעם 16טן אויגוסט, 14.00 – 15.00 אַז׳

אויף ענגליש

 • געשיכטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור (פֿון 1914 אָן), מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק, דינסטיק דעם 10טן אויגוסט, 20.00 – 21.00 אַז׳
 • דאָס ווערק פֿון דבֿורה פֿאָגעל, מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק, דינסטיק דעם 17טן אויגוסט, 20.00 – 21.00 אַז׳

פֿאַרווײַלונג־אַקטיוויטערן (אויפֿן אָרט)

 • ספּיד־שמועסינג, אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל, דינסטיק דעם 17טן אויגוסט, 15.30 – 17.00 אַז׳
 • אַפּעריטיף אין אַ פּאַרק, אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל, פֿרײַטיק דעם 20סטן אויגוסט, 18.30 – 21.00 אַז׳
 • פּיקניק אין אַ פּאַרק, אָנגעפֿירט דורך רעזשין נעבעל, זונטיק דעם 22סטן אויגוסט, 11.00 – 15.00 אַז׳

פֿאַרווײַלונג־אַקטיוויטערן (אויף אינטערנעץ)

 • לאָמיר זיך באַקענען !, אָנגעפֿירט פֿון די לערער פֿון דער פּראָגראַם, מאָנטיק דעם 9טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • שבתדיקער שפּילאָוונט, אָנגעפֿירט פֿון די לערער פֿון דער פּראָגראַם, פֿרײַטיק דעם 13טן אויגוסט, 20.00 – 21.30 אַז׳
 • ספּיד־שמועסינג, אָנגעפֿירט פֿון די לערער פֿון דער פּראָגראַם, פֿרײַטיק דעם 20סטן אויגוסט, 20.00 – 21.00 אַז׳
 • שבתדיקער פּאָעזיע־אָוונט, אָנגעפֿירט דורך שרון בר־כּוכבֿא, פֿרײַטיק דעם 27סטן אויגוסט, 20.00 – 21.00 אַז׳
 • סיום־נאַכט, אָנגעפֿירט פֿון די לערער פֿון דער פּראָגראַם, פֿרײַטיק דעם 27סטן אויגוסט, 21.30 – 22.30 אַז׳