קולטור־פּראָגראַם

[דעם טייל פּראָגראַם האַלטן מיר אין אויסאַרבעטן]

וואַרשטאַטן

אויפֿן אָרט

  • געזאַנג־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)
  • קאָכן־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)

אויף אינטערנעץ

  • פֿילם־וואַרשטאַט (3 באַגעגענישן : דער פּראָיעקט, דאָס פֿילמירן, דער מאָנטאַזש)
  • ייִדישע מוזיק־וואַרשטאַט (3 באַגעגענישן)
  • שמועס־וואַרשטאַט (3 באַגעגענישן מיט אָנהייבערס, 3 מיט די מדרגות 3-2, 3 מיט די מדרגות 5-4)
  • גראַמאַטיק־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן מיט די מדרגות 3-2, 2 מיט די מדרגות 5-4)
  • אַלט־ייִדיש־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)
  • פֿאָרש־מכשירים־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)
  • לייענען כּתבֿ־ידן־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)
  • חסידיש ייִדיש־וואַרשטאַט (2 באַגעגענישן)

רעפֿעראַטן אויף ייִדיש, פֿראַנצייזיש און ענגליש

[די דאָזיקע רובריק וועט מען באַלד דערגאַנצן]

פֿאַרווײַלונג־אַקטיוויטערן (שפּילאָוונטן, פֿרײַנדלעכע באַגעגענישן…)

[די דאָזיקע רובריק וועט מען באַלד דערגאַנצן]