מדרגות און לערערס

אויפֿן אָרט (אינעם לאָקאַל פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער)

שעהען : 9 ביז 10.30 אַז' און 11 ביז 12.30 אַז' (פּאַריזער צײַט)

צוויי מדרגות

1טע מדרגה (אָנהייבערס)

נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד און אַניק פּרים־מאַרגוליס

2טע מדרגה

נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד און אַניק פּרים־מאַרגוליס

אויף אינטערנעץ (זום)

שעהען : 15.30 ביז 17 אַז' און 18 ביז 19.30 אַז' (פּאַריזער צײַט)

פֿינף מדרגות

1טע מדרגה (אָנהייבערס)

30 לעקציעס פֿון 1.30 שעה (בסך־הכּל 45 שעה)

מאָדול Zoom01
15.30 ביז 17 אַז' : מיט סאָניע פּינקוסאָוויטש־דראַטוואַ
18 ביז 19.30 אַז' : מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק

2טע מדרגה

30 לעקציעס פֿון 1.30 שעה (בסך־הכּל 45 שעה)

מאָדול Zoom02
15.30 ביז 17 אַז' : מיט לייזער בורקאָ
18 ביז 19.30 אַז' : מיט דאַריאַ וואַכרושאָוואַ

3טע מדרגה

מע קען אויסקלייבן צווישן אַ פֿולן קורס (ביידע מאָדולן, 30 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 45 שעה) אָדער איינעם פֿון די מאָדולן (15 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 22.30 שעה)

מאָדול Zoom03A
15.30 ביז 17 אַז' : מיט שרון בר־כּוכבֿא
מאָדול Zoom03B
18 ביז 19.30 אַז' : מיט רייזע טורנער

4טע מדרגה

מע קען אויסקלייבן צווישן אַ פֿולן קורס (ביידע מאָדולן, 30 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 45 שעה) אָדער איינעם פֿון די מאָדולן (15 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 22.30 שעה)

מאָדול Zoom04A
15.30 ביז 17 אַז' : מיט
– נאַטאַליע קריניצקאַ (מאָנטיק, מיטוואָך און פֿרייטיק) : באַציִונג צום קערפּער אין דער ייִדישער ליטעראַטור
– רייזע טורנער (דינסטיק און דאָנערשטיק) : די ייִדישע גראַמאַטיק דורך די אויגן פֿון אַמאָליקע גראַמאַטיקער

מאָדול Zoom04B
18 ביז 19.30 אַז' : מיט
– שרון בר־כּוכבֿא (מאָנטיק, מיטוואָך און פֿרייטיק) : פּליטים און אימיגראַנטן
– לייזער בורקאָ (דינסטיק און דאָנערשטיק) : ווערטער און ווערטלעך

5טע מדרגה

מע קען אויסקלייבן צווישן אַ פֿולן קורס (ביידע מאָדולן, 30 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 45 שעה) אָדער איינעם פֿון די מאָדולן (15 לעקציעס פֿון 1.30 שעה, בסך־הכּל 22.30 שעה)

מאָדול Zoom05A
15.30 ביז 17 אַז' : מיט
– קאַראָלינאַ שימאַניאַק (מאָנטיק און מיטוואָך ; פֿרייטיק מיט טל חבֿר־כיבאָווסקי) : גאַליצישע פֿרויען־אויטאָביאָגראַפֿיעס : צווישן פּאָעזיע און פּראָזע
– טל חבֿר־כיבאָווסקי (דינסטיק  און דאָנערשטיק ; פֿרייטיק מיט קאַראָלינאַ שימאַניאַק) : אַבֿרהם רייזענס פּראָזע

מאָדול Zoom05B
18 ביז 19.30 אַז' : מיט
– נאַטאַליע קריניצקאַ (מאָנטיק, מיטוואָך און פֿרייטיק) : "איך בין געווען אַ מאָל אַ ייִנגלינג" : פֿראַגעס פֿון מין־אידענטיטעט אין דער ייִדישער ליטעראַטור
– יצחק ניבאָרסקי (דינסטיק און דאָנערשטיק) : צונויפֿגעשטעלטע ווערבן און אידיאָמאַטישקייט