מדרגות און לערערס

די לערערס (אונטער דער פּעדאַגאָגישער אָנפֿירונג פֿון יצחק ניבאָרסקי) :

1טע מדרגה

סאָניע פּינקוסאָוויטש־דראַטוואַ (מאַרטין בובער־אינסטיטוט, בריסל) און קאַראָלינאַ שימאַניאַק (ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט, וואַרשע).

2טע מדרגה

חיהלע ביר (יוניווערסיטי קאָלעדזש, לאָנדאָן) און סאָניע פּינקוסאָוויטש־דראַטוואַ.

3טע מדרגה

שרון בר־כּוכבֿא (פּאַריזער ייִדיש־צענטער) און נאַטאַליע קריניצקאַ (פּאַריזער ייִדיש־צענטער).

4טע מדרגה

חיהלע ביר און נאַטאַליע קריניצקאַ.

סעמינאַר פֿאַר ייִדיש־לערער

יצחק ניבאָרסקי און קאַראָלינאַ שימאַניאַק

הדרכה און אָריענטאַציע

אַניק פּרים־מאַרגוליס (פּאַריזער ייִדיש־צענטער)